Bezoek de steenoude Drentse hunebedden
Activiteiten

Bezoek de steenoude Drentse hunebedden

Hunebed tijdperk

Deze stenen zijn ver voor de steentijd, in de ijstijd, meegevoerd uit de Scandinavische streken naar het zuiden. In de ijstijd bestonden grote delen van Europa uit ijs en na de duizenden jaren die verstreken, waren de keien verlost van het eeuwige ijs. Het hunebed zelf stamt af van de nieuwe steentijd (3000 t/m 4000 v. Chr.). (Dat is nog ouder dan de piramides in Egypte!) In deze tijd occupeerden het Trechterbekervolk de Drentse landerijen. Het volk heeft deze bijzondere naam te danken aan de potten die ze maakten met een trechtervorm. Zij hielden zich bezig met de vangst van vis, het houden van vee en het cultiveren van tarwe. De rest van Nederland bestond in de nieuwe steentijd uit boeren. 

Hunebed functie

De functie van deze mysterieuze graven is discutabel; zo kan een hunebed enerzijds een signalering van een graf zijn en anderzijds een sanctuarium. In ieder geval wordt er aangenomen dat de groep rotsen dient als een massagraf; de restanten van vele generaties oermens ligt daar verborgen. Er wordt gedacht dat alleen de gewichtige lichamen in de stam werden begraven in deze grafkamers. Tijdens de opgravingen zijn er namelijk niet alleen botten van de corpsen teruggevonden. Zo waren deze lichamen niet alleen aangekleed met allerlei sieraden en versiersels, maar ook de eerdergenoemde trechterpotten zijn tezamen bovenwater gekomen. In deze potten zou voedsel zitten wat nodig zou zijn om de verre reis te maken naar het hiernamaals. 

Hunebed constructie

Hunebed is een grafkamer die bestaat uit drie of vier draagstenen overdekt door één of meerdere dekstenen. Een vraag die zou gaan dagen is hoe deze Trechterbekervolkeren zonder machinerie deze massieve zwerfkeien konden verplaatsen en tillen. Deze bouwwerken geconstrueerd in de wintergetijden, omdat de bouwgrond dan verhard is door de kou. Door middel van zand en gaten hebben ze het voor elkaar gekregen om deze keien op te bouwen. 

Wandelroutes

In totaal zijn er tweeënvijftig hunebedden terug te vinden in Drenthe (54 in Nederland). Je kunt het grootste aandeel hunebedden bezoeken op de Drentse Hondsrug. Met een lengte van maar liefst tweeëntwintig en een halve meter spant de dolmen gelegen in het plaatsje Borger de kroon van de grootste. De zwaarste steen weegt 23.000 kilogram. De wandelroute Erfgoed van negen kilometer gelegen op de Hondsrug zal je meenemen langs deze historie!